هنرمند ایتالیایی به نام Maurizio Cattelan که سال گذشته اعلام بازنشستگی کرد باز هم با مجسمه ای جالب هنر خود را به رخ کشیده است. شاید تا کنون مجسمه هایی از سر حیوانات دیده باشید که بر دیوار خانه ی افراد پولدار خود نمایی می کنند، اما این هنرمند مجسمه هایی جالب و بر عکس این قضیه ساخته است. او اسب هایی را ساخته که با سر درون دیوار فرو رفته اند و جلوه ای عجیب و طنز آمیز دارند.

 

اسب های فرو رفته در دیوار (4 عکس)

اسب های فرو رفته در دیوار (4 عکس)

اسب های فرو رفته در دیوار (4 عکس)

اسب های فرو رفته در دیوار (4 عکس)