زیندی نیلسن (Zindy Nielsen) از وقتی که دختر بچه بوده طراحی میکرده. او میگوید طراحی پرتره برایش بسیار جالب است زیرا احساسی که در اثر بوجود می آورد ، فوق العاده تاثیر گذار می باشد.

 (با عرض پوزش تعدادی از عکس ها بدلیل مغایرت با قوانین کشور حذف شده اند)

طراحی پرتره از زیندی نیلسن (16 عکس)

طراحی پرتره از زیندی نیلسن (16 عکس)

طراحی پرتره از زیندی نیلسن (16 عکس)

طراحی پرتره از زیندی نیلسن (16 عکس)

طراحی پرتره از زیندی نیلسن (16 عکس)

طراحی پرتره از زیندی نیلسن (16 عکس)

طراحی پرتره از زیندی نیلسن (16 عکس)

طراحی پرتره از زیندی نیلسن (16 عکس)

طراحی پرتره از زیندی نیلسن (16 عکس)

طراحی پرتره از زیندی نیلسن (16 عکس)

طراحی پرتره از زیندی نیلسن (16 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند