هالووین نزدیک است و اکثر کشور ها برای آن آماده میشوند. در تصاویری که اخیرا در شبکه های اجتماعی دست به دست میچرخد این دختر جوان دیده میشود که با وسایل ساده خود را به شکل ترسناکی گریم کرده است.

 

گریم ترسناک روی صورت (4 عکس)

گریم ترسناک روی صورت (4 عکس)

گریم ترسناک روی صورت (4 عکس)

گریم ترسناک روی صورت (4 عکس)