پائول فاسکو (Paul Fusco) یک عکاس آمریکایی است که در زمینه های اجتماعی گزارش های تصویری منتشر میکند. در این عکسها از کودکان بلاروسی که در معرض تابش اشعه های رادیو اکتیو حادثه چرنوبیل (Chernobyl ) بدنیا آمده اند و همینطور آثار آن بر مردم منطقه را خواهید دید.

حادثه اتمی چرنوبیل بدترین حادثه اتمی غیرنظامی تاریخ جهان است که در رآکتور شماره ۴ نیروگاه چرنوبیل اکراین در ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ اتفاق افتاد.

(نکته: عکسها بسیار ناراحت کننده می باشند. )

 

میراث چرنوبیل اثر پائول فاسکو (14 عکس)

میراث چرنوبیل اثر پائول فاسکو (14 عکس)

میراث چرنوبیل اثر پائول فاسکو (14 عکس)

میراث چرنوبیل اثر پائول فاسکو (14 عکس)

میراث چرنوبیل اثر پائول فاسکو (14 عکس)

میراث چرنوبیل اثر پائول فاسکو (14 عکس)

میراث چرنوبیل اثر پائول فاسکو (14 عکس)

میراث چرنوبیل اثر پائول فاسکو (14 عکس)

میراث چرنوبیل اثر پائول فاسکو (14 عکس)

میراث چرنوبیل اثر پائول فاسکو (14 عکس)

میراث چرنوبیل اثر پائول فاسکو (14 عکس)

میراث چرنوبیل اثر پائول فاسکو (14 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند