Xu Shuquan یک معل بازنشسته است که پس از گذشت 60 سال مجموعه بزرگی از موشک ها و هواپیماهای کاغذی دارد. او این کاردستی ها را خودش درست کرده و اکنون نزدیک به 10 هزار از این موشک های کاغذی با اندازه ها و شکل های مختلف را جمع کرده است.در بین مجموعه او ، از هواپیما های ساده تا جت ها جنگنده پیشرفته دیده میشود.تمام این کاردستی ها با هنر اریگامی ساخته شده اند.

 

کلکسیونی از هواپیما های کاغذی (5 عکس)

کلکسیونی از هواپیما های کاغذی (5 عکس)

کلکسیونی از هواپیما های کاغذی (5 عکس)

کلکسیونی از هواپیما های کاغذی (5 عکس)

کلکسیونی از هواپیما های کاغذی (5 عکس)