برای شهرت نیازی به داشتن صورتی زیبا نیست و متفاوت بودن کافیست. این را ، شهرت این گربه در بین شبکه های اجتماعی اینترنتی ثابت کرده است. این گربه که به گربه خون آشام مشهور شده نامش لازاروس است و بر خلاف شهرتش آزارش به کسی نمیرسد. بلکه دندان های نیش جلوئیش باعث گرفتن چنین لقبی برای وی شده است. این گربه لب بالایی و زیر بینی اش را از دست داده و به همین علت دندان های او همیشه پیدا هستند. او در سن 10 هفته گی به این صورت پیدا شد و پس از انجام معالجات مختلف فردی به نام سیندی از او نگهداری میکند. او که بدلیل باز بودن همیشگی دهان به سختی زنده مانده در حال حاضر هم مجبور به استفاده از انواع دارو ها برای زنده ماندن است. صاحب این گربه یک صفحه اختصاصی در فیسبوک برای او درست کرده که هر روز عکس های جدیدی از او روی نت میگذارد.

 

گربه خون آشام (12 عکس)

گربه خون آشام (12 عکس)

گربه خون آشام (12 عکس)

گربه خون آشام (12 عکس)

گربه خون آشام (12 عکس)

گربه خون آشام (12 عکس)

گربه خون آشام (12 عکس)

گربه خون آشام (12 عکس)

گربه خون آشام (12 عکس)

گربه خون آشام (12 عکس)

گربه خون آشام (12 عکس)

گربه خون آشام (12 عکس)