تاپ ناپ : این موجود عجیب در سال های اخیر در سواحل غربی آمریکا یافت میشود. این جانداران عجیب که دارای اندازه ای حدود 7 تا 10 سانتیمتر هستند حرکاتشان کاملا به جهت وزش باد بستگی دارد. این موجودات در دسته های چند صد هزار تایی به ساحل هجوم می آورند و دارای بدن ژله ای و ظاهری شبیه به عروس های دریایی دارند. دانشمندان هنوز در حال انجام تحقیقات روی این گونه عجیب جانوری هستند.

 

موجودی عجیب در سواحل آمریکا (6 عکس)

موجودی عجیب در سواحل آمریکا (6 عکس)

موجودی عجیب در سواحل آمریکا (6 عکس)

موجودی عجیب در سواحل آمریکا (6 عکس)

موجودی عجیب در سواحل آمریکا (6 عکس)

موجودی عجیب در سواحل آمریکا (6 عکس)