تاپ ناپ : رنگ سیاه در بین جانداران رنگ عجیب و غیر عادی نیست و در تمام گونه های جانوری رنگ های سیاه وجود دارد. اما در مورد این خروس اندونزیایی این قضیه کاملا متفاوت است. سیاهی در این گونه نادر تنها به پر های آن محدود نمیشود و تمامی اجزاء بدن او از دهان و زبان گرفته تا گوشت و استخوانش هم سیاه است. خون این خروس ها سیاه نیست ولی بسیار تیره است. نام این نژاد آیام سمانی است و بسیار نژاد کم یاب و گرانقیمتی هستند. یک خروس سیاه میتواند تا 2500 دلار قیمت داشته باشد.

 

خروس های سیاه ، گونه ای نادر و زیبا (8 عکس)

خروس های سیاه ، گونه ای نادر و زیبا (8 عکس)

خروس های سیاه ، گونه ای نادر و زیبا (8 عکس)

خروس های سیاه ، گونه ای نادر و زیبا (8 عکس)

خروس های سیاه ، گونه ای نادر و زیبا (8 عکس)

خروس های سیاه ، گونه ای نادر و زیبا (8 عکس)

خروس های سیاه ، گونه ای نادر و زیبا (8 عکس)

خروس های سیاه ، گونه ای نادر و زیبا (8 عکس)