تاپ ناپ : هنرمند و طراح ژاپنی به نام ماسایا کوشینو کفش های عجیبی طراحی کرده است. او در طراحی این کفش ها که به نوعی لقب اثر هنری هم میتوان به آنها داد ، از پرندگان و جانوران الهام گرفته است.

 

مدل های عجیب کفش با الهام از جانوران (11 عکس)

مدل های عجیب کفش با الهام از جانوران (11 عکس)

مدل های عجیب کفش با الهام از جانوران (11 عکس)

مدل های عجیب کفش با الهام از جانوران (11 عکس)

مدل های عجیب کفش با الهام از جانوران (11 عکس)

مدل های عجیب کفش با الهام از جانوران (11 عکس)

مدل های عجیب کفش با الهام از جانوران (11 عکس)

مدل های عجیب کفش با الهام از جانوران (11 عکس)

مدل های عجیب کفش با الهام از جانوران (11 عکس)

مدل های عجیب کفش با الهام از جانوران (11 عکس)

مدل های عجیب کفش با الهام از جانوران (11 عکس)