تاپ ناپ : تیل آمفتامین، که در بازار به شیشه معروف است، نام یک ماده روان گردان است. این ماده محرک اعصاب است و با تاثیر مستقیم بر مکانیسم‌های مغز شادی و هیجان در فرد ایجاد می‌کند. مت‌آمفتامین که نوعی مخدر محسوب میشود همچنین باعث اختلال شدید در خواب و یا بی‌خوابی شدید می‌شود. در این آلبوم تاثیر مصرف این ماده مخدر ارزان قیمت را بر روی این دختر جوان در عرض چند ماه مشاهده میکنید.

 

تاثیر مصرف شیشه یا مت‌آمفتامین (7 عکس)

تاثیر مصرف شیشه یا مت‌آمفتامین (7 عکس)

تاثیر مصرف شیشه یا مت‌آمفتامین (7 عکس)

تاثیر مصرف شیشه یا مت‌آمفتامین (7 عکس)

تاثیر مصرف شیشه یا مت‌آمفتامین (7 عکس)

تاثیر مصرف شیشه یا مت‌آمفتامین (7 عکس)

تاثیر مصرف شیشه یا مت‌آمفتامین (7 عکس)