تاپ ناپ : جیمز اوکیفه خبرنگاری که بدلیل شوژه های خبری اش در آمریکا شهرت دارد برای نشان دادن وضعیت نا ایمن مرز های آمریکا دست به اقدامی عجیب زده است. او با پوشیدن لباس اوسامه بن لادن رهبر سابق گروه طالباناز طریق مرز مکزیک وارد خاک آمریکا شد. او با انجام این کار میخواهد خطر و نا ایمن بودن مرز های جنوبی کشورش را به مقامات عالی رتبه یاد آوری کند.

 

عبور بن لادن از مرز آمریکا !! (3 عکس)

عبور بن لادن از مرز آمریکا !! (3 عکس)

عبور بن لادن از مرز آمریکا !! (3 عکس)