تاپ ناپ : دختر 9 ساله به نام کرا یاتس دارای ضایعه و بیماری کم یاب و غیر عادی است. بیماری وی سندروم آپرت است . سندرم آپرت اختلال ژنتيكي صورت،جمجمه و اعضا بدن است. کودكان متولد شده با سندرم آپرت به علت نقص هاي مشهود در صورت و اعضاي بدن براحتي قابل شناسايي هستند. استخوان هاي ميان صورت بخوبي رشد نكرده اند و اين در حالي است كه فك پايين و پيشاني رشد طبيعي خود را دارند و اين امر سبب مي گردد كه صورت مقعر به نظر برسد. لبه بيني فرو رفته و پوزه مانند است. فاصله چشم ها از هم زياد بوده و اغلب بر آمده بنظر مي رسد. در این ضایعه استخوان های جمجمع قبل از تولد به هم جوش میخورند و اجاز رشد را به مغر نمیدهند. در مورد این دختر دکتر ها مجبور شدند که جمجمع او را بشکنند و آن را دوباره بازسازی کنند. 

 

دختری با سندروم آپرت (7 عکس)

دختری با سندروم آپرت (7 عکس)

دختری با سندروم آپرت (7 عکس)

دختری با سندروم آپرت (7 عکس)

دختری با سندروم آپرت (7 عکس)

دختری با سندروم آپرت (7 عکس)

دختری با سندروم آپرت (7 عکس)