تاپ ناپ : بزرگترین سوراخ گوش دنیا در بین مردان احتمالا مربوط به این مرد از هاوایی است. کالا کیوی به خاطر این حلقه بزرگ گوشش نامش را در کتاب رکورد های گینس به ثبت رسانده است. قطر سوراخ گوش او 109 میلیمتر است. او علاوه بر سوراخ عجیب در گوشش دستکاری های عجیب و غیر عادی زیادی روی بدنش انجام داده است. وی برای دریافت جایزه اش به ایتالیا سفر کرده است.

 

بزرگترین سوراخ گوش در بین مرد ها (5 عکس)

بزرگترین سوراخ گوش در بین مرد ها (5 عکس)

بزرگترین سوراخ گوش در بین مرد ها (5 عکس)

بزرگترین سوراخ گوش در بین مرد ها (5 عکس)

بزرگترین سوراخ گوش در بین مرد ها (5 عکس)