عصر ایران : یک فروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی سپاهان که از تهران عازم طبس بود در شمال فرودگاه مهرآباد تهران سقوط کرد. دهقان پور رئیس اورژانس تهران در مصاحبه با شبکه خبر هم گفت: آمار تلفات این حادثه را 48 نفر از سرنشینان هواپیما اعلام کرد.جان باختگان این حادثه شامل 40 مسافر و 8 نفر خدمه این هواپیما هستند.در میان کشته شدگان این سقوط، 7 کودک دیده می شود. به گفته وی 3 نفر زخمی نیز از مسافران این هواپیما بودند که به هنگام سقوط، از هواپیما پرت شدند .این زخمی ها دارای سوختگی های شدید هستند و به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شده اند.

 

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)

سقوط هواپیمای مسافربری در مهرآباد تهران (23 عکس)