این خانه مدرن در سویس واقع شده. طرحی از فیلیپ استوئبی و ابرهارد تروگر می باشد. نمای اصلی این خانه از سیمان سفید است و مشخصه اصلی این منزل زیبا همجواری با دریاچه و پنجره های دایره ای شکل می باشد. این ویلای دو طبقه نمای زیبایی رو به کوهستان دارد.

از دیگر امکانات آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد : باشگاه بدن سازی ، پارکینگ برای قایق ها و 25 متر مربع استخر که نصفش داخل ساختماناست و نصف آن خارج از ساختمان.

 

خانه ای مدرن در سویس (10 عکس)

خانه ای مدرن در سویس (10 عکس)

خانه ای مدرن در سویس (10 عکس)

خانه ای مدرن در سویس (10 عکس)

خانه ای مدرن در سویس (10 عکس)

خانه ای مدرن در سویس (10 عکس)

خانه ای مدرن در سویس (10 عکس)

خانه ای مدرن در سویس (10 عکس)

خانه ای مدرن در سویس (10 عکس)

خانه ای مدرن در سویس (10 عکس)
لطفا کمي صبر کنيد...