این تصاویر از  بین عکسهای سری مومیایی های معروف کشف شده در چین با نام Tarim انتخاب شده است. این مومیایی ها در منطقه جین ژیانگ کشف شده اند. بیشتر آنها دارای ویژگیهای اروپایی و سن بالایی بوده اند. قدمت آنهابین 2000 تا 4000 سال تخمین زده میشود.

 

تصاویری از مومیایی های چین (5 عکس)

تصاویری از مومیایی های چین (5 عکس)

تصاویری از مومیایی های چین (5 عکس)

تصاویری از مومیایی های چین (5 عکس)

تصاویری از مومیایی های چین (5 عکس)