آثار عکاسی  Brett Webster از کهکشان راه شیری . این عکسها از پارک ملی Arches در یوتا آمریکا گرفته شده است.

 

تصاویر کهکشان راه شیری از روی زمین (7 عکس)

تصاویر کهکشان راه شیری از روی زمین (7 عکس)

تصاویر کهکشان راه شیری از روی زمین (7 عکس)

تصاویر کهکشان راه شیری از روی زمین (7 عکس)

تصاویر کهکشان راه شیری از روی زمین (7 عکس)

تصاویر کهکشان راه شیری از روی زمین (7 عکس)

تصاویر کهکشان راه شیری از روی زمین (7 عکس)