این سری از عکسهای جولین وکن اشتاین ( Julian Wolkenstein) این باور را که صورت متقارن جذاب تر است را در عکسهایش تست کرده است. در یک سمت عکسی از آن شخص را با تقارن سمت چپ و بار دیگر با تقارن صورتش از سمت راست نشان میدهد. همانطور که میبینید چهره ها کاملا تفاوت میکنند و در بعضی موارد حتی قابل شناسایی نیستند. شما هم میتوانید با عکس خود همین کار را انجام دهید . برای این کار به وب سایت  echoism.org رفته و چهره متقارن خود را بسازید.

 

آیا صورت متقارن جذاب تر است (12 عکس)

آیا صورت متقارن جذاب تر است (12 عکس)

آیا صورت متقارن جذاب تر است (12 عکس)

آیا صورت متقارن جذاب تر است (12 عکس)

آیا صورت متقارن جذاب تر است (12 عکس)

آیا صورت متقارن جذاب تر است (12 عکس)

آیا صورت متقارن جذاب تر است (12 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند
لطفا کمي صبر کنيد...