این کتابفروشی یکی از مجلل ترین و زیبا ترین کتابفروشی های دنیا محسوب میشود. این کتاب فروشی در شهر بوئنوس آیرس در کشور آرژانتین قرار گرفته است.

 

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

زیبا ترین کتابفروشی دنیا (15 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند
لطفا کمي صبر کنيد...