لوفوتن (LOFOTEN) جزیره ای است خارق العاده و زیبا در 68 درجه شمالی زمین. با مناظر دلنواز و طبیعت و آب و هوایی منحصر به فرد. اگرچه این مجمع الجزایر در یکی از شمالی ترین مناطق کره زمین قرار گرفته است اما به علت هم جواری با اقیانوس اتلانتیک شمالی و بهره مندی از جریان گلف استریم دارای آب و هوای معتدلی نسبت به عرض جغرافیای خود می باشد. در این منطقه می توانید در روزهای تابستانی خورشید را برای همه مدت روز در آسمان داشته باشید و در شب های سرد زمستانی از انوار زیبا و درخشان شفق های قطبی مجذوب شوید.

 

 

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)

طبیعت زیبای لوفوتن در شمال نروژ (17 عکس)