آخرین اخبار های منتشر شده در ماه های قبل در مورد تایلند وضعیت ناراضی مردم قرمز پوش بود. از آن زمان تا بحال بسیاری از ویرانی های بوجود آمده بازسازی شده و قرمز ها هم با حضور در خیابان ها و یا بصورت آنلاین مخالفت خود را اعلام میکنند. علاوه بر این اتفاقات تایلند در معرض سیل نیز قرار گرفت . حملات تروریستی صورت گرفت و تولد 78 سالگی ملکه را جشن گرفتند. عکسهای این آلبوم اتفاقات اخیر تایلند را بصورت تصویری بیان خواهد کرد.

 

 

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)

صحنه هایی از تایلند (31 عکس)
لطفا کمي صبر کنيد...